Sverige

Der kan være rigtig mange gode grunde til at vælge Sverige. Det er tæt på! Det er nemt med hensyn til sprog!

For at du og din ægtefælle kan blive omfattet af EU-reglerne, når I flytter til Sverige, er der fire betingelser, I skal leve op til:

  • Bopæl i Sverige: I skal have en bopæl i Sverige, bo til leje eller i egen bolig.
  • Svensk personnummer: Du skal være registreret i det svenske folkeregister – Folkbokföring – og have et svensk personnummer.
  • Arbejde, studie eller andet.
  • Ægteskab: For at din udenlandske partner kan blive betragtet som et nært familiemedlem, skal du fremvise en vielsesattest eller dokumentation for 18 måneders samliv.

Der er svensk krav om, at par uden børn har 6.000 svenske kroner til overs hver måned, når de faste udgifter er betalt. Har man børn, skal der være yderligere 2.000 svenske kroner til overs for hvert barn. Mad og tøj er ikke indregnet i faste udgifter.

Sådan flytter I til Sverige ved hjælp af EU-reglerne

Find en bolig i Sverige, eller hvis det virkelig haster, er det set, at Migrationsverket (den svenske udlændingemyndighed) og Skatteverket (den svenske myndighed med ansvar for Folkbokföringen) accepterer, at den adresse, du opgiver, er en meget midlertidig bolig. Anmeld flytning til udlandet på borger.dk/bolig-og-flytning inden flytningen eller senest 5 dage efter, og gem dokumentation for flytningen i form af regning fra flyttefirmaet eller (hvis du selv flytter) kvittering fra broen/færgen.

Henvend dig til Skatteverket (du kan på skatteverket.se se det nærmeste servicekontor, men du kan henvende dig til et valgfrit servicekontor), gerne med en udfyldt ansøgning jf. skatteverket.se/flyttatillsverige på svensk eller skatteverket.se/movingtosweden på engelsk. Hos Skatteverket bliver du registreret i Folkbokföringen og får et svensk personnummer. Det bliver sendt hjem til din svenske adresse i løbet af 2-10 uger. Det er en udskrift af Folkbokföringens oplysninger, og ikke et gult sundhedskort som i Danmark.

Derefter skal I tage til Migrationsverket for at søge ophold til ægtefællen. Hvis din ægtefælle ikke lovligt kan indrejse til Sverige, skal den svenske repræsentation i det land, ægtefællen opholder sig, gratis udstede et visum til Sverige. Man skal gøre opmærksom på, at man ønsker at gøre brug af EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed. Migrationsverket kan dog i visse tilfælde acceptere, at ægtefællen indrejser til Sverige for at få sin svenske opholdstilladelse efter, at den lovlige Schengen opholdstid er opbrugt. Dette kan f.eks. være nødvendigt, hvis I søger opholdstilladelse via Udlændingestyrelsen i Danmark og får afslag, og så hurtigt bliver nødt til at flytte til Sverige.

På Migrationsverket får din ægtefælle 5 års opholdstilladelse, hvis I kan forevise:

  • Dit svenske personnummer og dokumentation for bopæl i Sverige (købskontrakt eller lejekontakt).
  • Vielsesattest.
  • Dokumentation for at du kan forsøge dig selv og din ægtefælle. Dette kan f.eks. gøres ved at fremvise de sidste 3 lønsedler eller en ansættelseskontrakt.
  • Din ægtefælles og dit eget pas.
  • 2 pasfoto af din ægtefælle.

(Det er en god ide at læse migrationsverket.se Privatpersoner>EU-medborgare och varaktigt bosatta>Nordisk medborgare>Tillstånd för familjen>Uppehållskort enligt EU-reglar forinden, f.eks. er der i skrivende stund krav om at booke tid inden besøget). Gør opmærksom på, at du er dansk statsborger og ønsker at anvende EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed. Din ægtefælle henvender sig derefter til Skatteverket for at blive opført i Folkbokföringen og få et svensk personnummer.

Bopæl i Sverige

Migrationsverket stiller som sådan ikke nogle krav til boligen. Du kan altså vælge både at købe, leje og bo til leje hos andre. I skal selvfølgelig kunne bo på adressen og skal også rent fysisk bo og være registreret på adressen.

Der findes i Sverige forskellige former for boliger – de mest almindelige er ”hyresrätt”: En lejebolig/lejlighed, som udlejes af private udlejere eller kommunalt. Det er dog i øjeblikket meget svært at finde en lejelejlighed i Malmö og Helsingborg, og det kan derfor anbefales at søge eksempelvis Lund, Höör eller Hässleholm, som alle har direkte togforbindelse til København. Især hvis man kun vil bo få måneder i Sverige (for derefter at vende retur til Danmark), giver det god mening at søge lejligheder længere oppe i Sverige.

Ønsker I at leje et værelse eller leje en lejlighed i ”andra hand” (dvs. fremleje), kan det anbefales at lede på blocket.se og qasa.se eller på Facebook. Som nævnt ovenfor vil en sådan bolig blive accepteret af de svenske myndigheder (også i tilfælde af en C/O-adresse hvis jeres navne ikke kommer på døren), men ligesom i Danmark er det nødvendigt med forsigtighed i forhold til boligsvindel, hvorfor I bl.a. aldrig bør betale penge uden at have en underskrevet kontrakt! En svensk udlejer har svært ved at checke din økonomiske situation, da du jo er bosat i Danmark. Når du søger lejlighed, kan det derfor være en fordel at medbringe dokumentation for din økonomiske situation. Tag kopier af din ansættelseskontrakt og de sidste 3 lønsedler, således at du kan dokumentere, at du er i stand til at betale lejen. Tidligere årsopgørelser fra skattevæsenet kan også være en god ide at medbringe. Disse ting kan hjælpe dig, så du ikke bliver afvist, fordi udlejeren er usikker omkring dine økonomiske forhold.