Hvem kan bruge reglerne?

En ansøgning om familiesammenføring med en dansk statsborger efter EU-reglerne indgives ved personlig henvendelse til SIRI (altså ikke til Udlændingestyrelsen). I skal benytte det papirbaserede ansøgningsskema OD2/A (og OD2/B for børn under 21 år og OD2/C for øvrige familiemedlemmer), som ligger på nyidanmark.dk Du vil ansøge>Familie>Familiesammenføring med en dansk statsborger efter EU-reglerne.

I skal være forberedt på, at rigtigheden af de oplysninger, som I har givet i forbindelse med jeres ansøgning, kan blive kontrolleret af SIRI og evt. af andre danske myndigheder. Det kan både ske under selve behandlingen af jeres ansøgning og senere, når I eventuelt har fået en tilladelse. Den danske regering har anlagt en praksis, hvor en sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at jeres oplysninger er urigtige. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om denne praksis er i overensstemmelse med EU-reglerne, men i hvert fald er det den praksis, SIRI anvender.

Kontrollen kan bl.a. foregå på følgende måder:

  • Opslag i registre, f.eks. CPR-registret
  • Henvendelse til andre myndigheder, f.eks. kommuner
  • Henvendelse til tredjepart, f.eks. arbejdsgiver eller studiested
  • Personlig henvendelse på din bopæl, studie- eller arbejdssted

Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger.