Forskellen mellem de danske regler og EU-regler

Nedenfor ses de krav, du skal opfylde, for at få familiesammenføring efter EU-reglerne. Der er tale om langt færre krav end ved ansøgning om familiesammenføring efter danske regler. Det er muligt at opstille en sammenligning, herimellem, men vi vil gerne understrege, at de danske regler ofte skifter, og da dette er en vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne, skal beskrivelsen af de danske regler blot opfattes som et øjebliksbillede. Det skal også nævnes, at nogle grupper kan blive undtaget fra de nævnte krav, hvilket bl.a. gælder ved samvær med særbørn.

 Danske reglerEU-regler
24-års-kravetBåde du og din ægtefælle skal være mindst 24 år for at opnå familiesammenføring.Ret til at blive familiesammenført med ægtefælle over 18 år.
IntegrationskravParret skal opfylde et integrationskrav.Intet integrationskrav.
BoligkravDu skal råde over en selvstændig bolig af en rimelig størrelse, der ikke ligger i et ghetto-område.Intet boligkrav.
Social karantæneKrav om at du i de seneste 3 år ikke har modtaget nogen ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven (f.eks. kontanthjælp).Ingen karantæne efter modtagelse af offentlige ydelser.
Økonomisk sikkerhedDu skal betale et ansøgningsgebyr på 8.210 kr. samt stille en økonomisk garanti på 104.040 kr. (2020)Intet ansøgningsgebyr og intet krav om garanti.
Hvem er familie?Ret til familiesammenføring med ægtefælle og børn yngre end 15 år. Mulighed for familiesammenføring med børn ml. 15 og 18. Ikke mulighed for familiesammenføring med      andre familiemedlemmer.Ret til familiesammenføring med ægtefæller og børn under 21. Mulighed for familiesammenføring med                 andre familiemedlemmer, som forældre, børn ældre end 21 m.m.