Danmark

Velkommen til nyidanmark.eu – en vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne.

Et eksempel: Danske Mads på 28 år har netop vendt snuden hjemad efter adskillige år i Indien, medbringende sin indiske hustru. Det er problemfrit for hende at få visum på Den danske Ambassade i New Delhi, men visummet er begrænset til 90 dages ophold. Skønt familiesammenføring efter danske regler og familiesammenføring efter EU-reglerne er beskrevet på nyidanmark.dk og andre steder, er det kun førstnævnte mulighed, Mads er opmærksom på (og alle jurister, han taler med, viser ham kun denne vej). Det vil pga. boligkravet være vanskeligt for Mads at opnå familiesammenføring efter danske regler, og det vil endvidere være forbundet med høje omkostninger, men ved et tilfælde taler Mads med andre, der har benyttet Europa-løsningen, og flytter med sin hustru til en lille møbleret bolig lejet af beaps.se i Malmö i august 2020. Mads bliver registreret hos de svenske skattemyndigheder og får svensk personnummer (og pendler med toget til og fra arbejdet i Danmark), og hans hustru tager til Migrationsverket i Malmö og ansøger om familiesammenføring efter EU-reglerne. Migrationsverket stiller i oktober 2020 en række spørgsmål til parret, bl.a. om hustruen har health insurance. Parret når imidlertid aldrig at tegne en sådan, for i december 2020 flytter de tilbage til Danmark. Her har Mads’ hustru nogle uger forinden ansøgt om familiesammenføring efter EU-reglerne, og i marts 2021 imødekommes denne ansøgning af SIRI.