Tilbagevenden til Danmark efter brug af fri bevægelighed

Har din ægtefælle opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne, kan han/hun studere, modtage SU, arbejde, melde sig ind i en A-kasse og modtage dagpenge osv. på lige fod med danske statsborgere.

Tidsubegrænset ophold

Har din ægtefælle opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne, kan han/hun opnå tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark efter blot fem år mod de danske reglers otte år.

Den eneste forudsætning for at få tidsubegrænset opholdsret efter EU-reglerne er, at din ægtefælle har opholdt sig lovligt i Danmark i fem år i træk.

Der er her tale om en ret, som er ubetinget, dvs. at når han/hun først har fået tidsubegrænset opholdsret, er den ikke betinget af, at han/hun opfylder de tidligere omtalte krav, som knytter sig til retten til at opholde sig i Danmark i over tre måneder og op til fem år. Han/hun kan kun miste sin ret til tidsubegrænset ophold, hvis han/hun i to år i træk har været fraværende fra Danmark. Han/hun må altså gerne forlade Danmark fra tid til anden, så længe fraværet ikke tilsammen overstiger seks måneder om året. Han/hun må også gerne forlade Danmark, hvis han/hun skal udenlands på grund af værnepligt, og han/hun må også gerne have ét fravær på højst tolv måneder i træk, hvis det skyldes vægtige grunde som f.eks. graviditet og fødsel, alvorlig sygdom, studier, erhvervsuddannelse eller udstationering i udlandet.

Skilsmisse m.v.

Af hensyn til familielivet giver EU-reglerne under visse forudsætninger mulighed for, at din ægtefælle bevarer sin opholdsret i tilfælde af din død, udrejse eller ved skilsmisse.

  • Hvis du dør, mister din ægtefælle ikke sin opholdsret, forudsat at han/hun har opholdt sig i Danmark som dit familiemedlem i mindst et år inden din død.
  • Din ægtefælle kan opnå en selvstændig opholdsret, hvis jeres ægteskab har varet i mindst tre år, herunder et år i Danmark, inden skilsmisseproceduren indledes.
  • Din død eller udrejse bør ikke få betydning for de rettigheder, som gælder for din ægtefælles børn eller for den, der har forældremyndigheden over børnene, uanset deres nationalitet, så længe børnene er tilmeldt en uddannelsesinstitution og ikke har afsluttet deres studier.
  • Din ægtefælle kan også opnå en selvstændig opholdsret, hvis han/hun har forældremyndigheden over dine børn eller har ret til samvær, forudsat at samværet skal udøves i Danmark. I tilfælde af en ret til samvær bevares opholdsretten, så længe samværet med et mindreårigt barn skønnes nødvendigt.
  • Din ægtefælle kan også opnå en selvstændig opholdsret, hvis der er tale om særlige omstændigheder, f.eks. hvis han/hun har været offer for vold i hjemmet, mens ægteskabet bestod.