Vende tilbage til Danmark

Når I har besluttet jer for at benytte denne vejledning, bliver det næste spørgsmål, hvilke lande I kan rejse til.

Retten til fri bevægelighed i EU omfatter alle 27 EU-lande plus Norge, Island og Liechtenstein (EØS) og Schweiz. Med brexit er Storbritannien trådt ud af EU, og i skrivende stund (november 2020) er det uafklaret, om Storbritannien vil gøre som Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz (hvor EU’s regler om familiesammenføring gælder) eller ej. Vi vil i det følgende komme med nogle generelle oplysninger om fordele og ulemper ved at benytte de forskellige lande, men indledningsvis kan det fremhæves, at det altid er en god ide at vælge et land, hvor man allerede har et netværk i form af familie, venner m.v. Der kan også være tale om, at man har en arbejdsgiver, som har afdelinger i andre europæiske lande og derfor vil kunne tilbyde dig beskæftigelse i et andet EU-land.