Velkommen til EUROPA-LØSNINGEN

En vejledning til familiesammenføring, primært fokuseret på Danmark, men også til Sverige og Tyskland. Europa-løsningen er en brugervenlig udgave af udgivelsen af samme navn, der første gang udkom i 2009 og 2. udgave i 2020. Hvis man ønsker at læse hele udgivelsen findes den nederst på siden her.

– En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne
Udgivet af advokat Niels-Erik Hansen
2. udgave ved Thomas Høyer, Internationalt Kristent Center
Tryk: Arco Grafisk
Printed in Skive 2020
Download her